Použité technológie

Lorem IpsumLorem Ipsum

BTH33 SIMPLEX:

Detto ako DUPLEX s tým rozdielom, že je osadený šnekovým dávkovačom, robí sáčky iba v jednom rade s nasledovnými parametrami:

Pracovný rozsah:
Š min. = 65 mm
Š max. = 160 mm
L min. = 55 mm
L max. = 280 mm

Výkon balenia: Závisí od druhu a akosti obalového mat., veľkosti sáčku, baleného produktu - max. 50 bal./min

BTH33 Duplex

Vertikálny baliaci stroj pre výrobu a plnenie tovaru do plochých sáčkov zvarených po celom obvode. Sáčky vyrába v dvoch radoch vedľa seba v jednej operácii. Stroj spracováva všetky druhy teplom zvariteľného materiálu. Sáčky sa tvoria z obalového materiálu navinutého na dvoch rolkách. Na jednej rolke je potlač nekonečná, na druhej je potlač centrovaná fotobunkou. V priečnej čeľusti je značkovacie zariadenie, ktoré vyrazí dátum do priečneho zvaru. Stroj je vybavený objemovým dávkovačom. Stroj je používaný cca 5 rokov v jednosmennej prevádzke a je vo výbornom technickom stave po kompletnej repasácii. Súčasťou stroja je odsunový dopravník s počítacím a rozraďovacím modulom.

Technické parametre:

Pracovný rozsah:
Š min. = 50 mm
Š max. = 110 mm
L min. = 55 mm
L max. = 280 mm

Výkon balenia: Závisí od druhu a akosti obalového mat., veľkosti sáčku, baleného produktu - max. 120 bal./min