Použité technológie

CSS TemplateCSS Template

Počítadlo sáčkov

Prídavné zariadenie k baliacim strojom určené na napočítanie požadovaného počtu sáčkov. Počítané sáčky padajú do kartónu skupinového balenia, po napočítaní presného počtu sáčkov dôjde k preklopeniu výstupnej rampy do druhého kartónu. Kým sa tento naplní, obsluha má čas odobrať a uzavrieť plný kartón a zároveň pristaviť prázdny kartón. Zariadenie počíta sáčky aj od viacradových baliacich strojov.