Použité technológie

CSS TemplateCSS Template

Nordson 3500

NORDSON 3500 je automat na nanášanie teplého lepidla. Zariadenie má odpracovaných cca 1000 hodín (3 mesiace) a je vo veľmi dobrom technickom stave. Automat je v dvojkanálovom vyhotovení, s dvomi rôzne dlhými hadicami a dvomi nanášacími tryskami. Zariadenie je vhodné na uzatváranie papierových obalov, kartónov ap. Vzhľadom na dva kanály, je ho možné použiť i k dvom plniacim linkám. Na zariadenie je 6-mesačná záruka a zabezpečený pozáručný servis.