Baliace technológie

HTML Template

Kontrolná váha kontinuálne kontroluje zabalené výrobky a vyradí tie, ktoré sú mimo stanovenej tolerancie. Odstraňuje potenciálne reklamácie odberateľov kvôli nedodržanej hmotnosti výrobku.