Baliace technológie

HTML Template

Detektor kovov vyradí každý výrobok, v ktorom by sa nachádzal neželaný magnetický alebo nemagnetický prvok a zabezpečí bezpečnosť potravín.