Baliace technológie

HTML Template

Kombinačné váhy poskytujú inteligentné a veľmi presné váženie produktov.

Ako pracujú?

Materiál je privedený do strednej časti váh, odkiaľ je vibrátormi dopravovaný do vážiacich misiek. Tam je navážené pomerné množstvo požadovanej koncovej hmotnosti a kombináciou viacerých misiek systém naváži presnú hmotnosť dávky.

Hlavné výhody:

  • Šetrenie nákladov na balený produkt – vysoká presnosť váženia
  • Vysoká rýchlosť dávkovania
  • Vysoká účinnosť pri nízkych nákladoch na údržbu